Vi flyttar in i helt nytt kontor i februari:
Hörnet av Fyrislundsgatan 35 /Postadress: Johannesbäcksg. 59. 754 33 Uppsala

 

VI ÄR EN ANRIK MÄKLARBYRÅ I ANDRA GENERATIONEN, VERKSAM PÅ UPPLANDS BOSTADSMARKNAD SEDAN 40ÅR. 

På UPPSALAHUS har vi alltid arbetat utifrån att ge din troligen största affär - MER TID igenom hela sälj- och köpprocessen, kundkontakten med både säljare och köpare samt budgivningen för att på så vis uppnå ett bättre resultat  - testa oss får du se!

VI HAR GENOM ÅREN VARIT MÅNGA NÖJDA KUNDERS NYCKEL TILL EN LYCKAD BOSTADSAFFÄR I HELA LÄNET -VÄLKOMMEN MED DITT UPPDRAG!

Utöver kompletta mäklaruppdrag utför vi även kvalificerad kundtjänst på timdebitering, enligt nedan;

-Värderingsintyg, när Ni ska lägga om lån/byta Bank eller dela boet/separationer etc.
-Gåvobrev, när Ni vill ge mark eller bostad i gåva inom tex. familjen.
-Avstyckningsärenden, exploatera mark, stycka tomter och dylikt.
-Servitutsavtal, för vägar, Vatten/avlopp och visst arrende.
-Myndighetskontakter

-Deklarationshjälp, sammanställning, avdragsmöjligheter inför eller eft. försäljning.